OLIKA FISKEMETODER OCH KOLDIOXIDAVTRYCK

den 7 maj 2021

Visste du att det är stor skillnad på koldioxidavtryck för olika fiskemetoder?

FISKEMETODEN HAR BETYDELSE FÖR KOLDIOXIDAVTRYCKET

90 % av CO2-utsläppen från marina råvaror kommer från fiskebåtarnas bränsle och
varierar stort beroende på fiskemetod.

FISK OCH MARINA RÅVAROR I SPECIFIC

All fisk och marina råvaror i SPECIFIC torrfoder är hållbarhetscertifierade (främst genom MSC) och har mycket låga koldioxidavtryck.

  • I SPECIFIC används främst flyttrålad sill och blå vittling från norra Atlanten, samt sardiner fiskade med ringnot utanför Cornwalls kust.
  • Laxen i det hydrolyserade laxproteinet odlas i Atlanten, utanför Skottland och Norge, och helt utan antibiotika.
  • Krillen är MSC-certifierad och fiskas utanför Antarktis.

Vid bottentrålning, fångas fisk som lever nära havsbotten (torsk, bläckfisk, räkor och stenfisk). Ett nät bogseras längs botten, vilket gör att metoden kräver mycket bränsle och även orsakar skador på bottnen.

 

Vid flyttrålning bogseras ett nät närmare vattenytan och man fångar fisk som lever i öppet hav, bland annat ansjovis och makrill. Metoden kräver betydligt mindre bränsle än bottentrålning.

 

Vid fiske med ringnot (även känd som snörpvad) omringas fiskstim med ett nät med en djup gardin ner i vattnet och nätet dras sedan in för att landa fisken. Metoden har låg bränsleförbrukningen och genererar minimalt med bifångst.

 

 

FLER FÖRDELAR MED FISK OCH MARINA RÅVAROR

Det finns andra faktorer som gör att fisk och marina råvaror genererar lägre metanutsläpp än andra animaliska livsmedelsråvaror och gör dem till ett bättre miljöval:

  • Varken vildfångad eller odlad fisk kräver någon odlingsbar areal.
  • Fisk har bättre foderomvandlingsförmåga (mängden energi djuret behöver för att producera 1 kg livsmedel) än andra livsmedelsproducerande djur eftersom de är
  • kallblodiga (ingen energi till att hålla kroppstemperaturen).
  • Fisk gör av med mindre energi i rörelse och för att hålla sig upprätt, då vattnet ger dem stöd.

Back

keyboard_arrow_up