Sekretess- och cookiepolicy

Den här webbplatsen drivs av Dechra Veterinary Product A/S ("Dechra").

Termerna "Dechra", "vi", "oss", "vår" och "våra" innebär när de används i denna sekretesspolicy hela enheten, vilket inkluderar dotterbolag, divisioner, filialer eller företag som kontrolleras av enheten.

Termerna "du", "din" och "ditt" refererar till användare av webbplatsen, när de används i denna sekretesspolicy.

VIKTIGT! GENOM ATT SKICKA IN PERSONUPPGIFTER MANUELLT ELLER ELEKTRONISKT TILL OSS OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS GODKÄNNER DU ATT ALLA PERSONUPPGIFTER SOM DU LÄMNAR BEHANDLAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH MED DE SYFTEN SOM BESKRIVS NEDAN.

Sekretesspolicyns omfattning

Vi åtar oss att behandla informationen du tillhandahåller oss med integritet och sekretess. Denna sekretesspolicy beskriver vår nuvarande policy och praxis när det gäller personuppgifter som samlats in av oss direkt från dig och/eller via webbplatsen i den mån sådana personuppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Termen "personuppgifter" avser personligt identifierbar information om dig, som ditt namn, arbetsbeskrivning, hälsorelaterade uppgifter, födelsedag, e-postadress eller postadress.

Meddelande om ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbättrar ständigt våra kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner på denna webbplats och till våra befintliga tjänster. I och med dessa pågående förändringar, lagändringar och teknikens föränderliga natur kommer vår datapraxis att förändras över tiden. Om och när vår praxis ändras, kommer vi att meddela dig om förändringarna via denna sida. Vi uppmuntrar dig därför att kolla denna sida regelbundet.

Insamling av personuppgifter, inklusive e-postadresser

Du kan välja att använda våra tjänster och lösningar eller att få ytterligare information från oss. När du efterfrågar tjänster, lösningar eller ytterligare information från oss, ber vi om personlig information från dig, som ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsdetaljer. Vi kan också efterfråga demografisk information för att göra det möjligt för oss att ge dig en mer personlig service. Informationen du tillhandahåller lagras manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Ibland kompletterar vi den information du tillhandahåller med information som tas emot från tredje part. Till exempel, om ett felaktigt postnummer tas emot kan vi använda programvara från en tredje part för att korrigera det.

Användning av personuppgifter

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla dina önskemål och vi kommer endast att efterfråga den information som är adekvat, relevant och nödvändig för dessa ändamål. När vi skickar dig information i något syfte kan det ske via e-post eller vanligt post. När vi ber om dina personuppgifter kan det vara med syfte att:

Vi emellanåt vill kontakta dig för att informera dig om nya tjänster vi tillhandahåller;
Vi kan skicka regelbundna uppdateringar om ämnen vi tror kan vara intressanta för dig;
Vi kan skicka information du begärt gällande våra tjänster;
Vi kan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyften och för marknadsundersökningar;
Vi kan använda dina personuppgifter internt för att administrera denna webbplats och hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Avregistrering

Vi hoppas att du ska vara nöjd med våra produkter och tjänster. Men om du inte önskar erhålla e-post från oss och vill tas bort från vår elektroniska mejllista, vänligen mejla oss till den nedan angivna mejladressen och ange "Avregistrera e-post" som rubrik.

Om du även vill tas bort från vår databas för marknadsföring via brevutskick, vänligen meddela oss om detta via e-post till nedan angivna adress med "Avregistrera brev" som rubrik, eller skriv till oss via adressen som anges nedan.

Anonyma uppgifter som samlas in via denna webbplats

Utöver den information vi samlar in enligt beskrivningen ovan, använder vi teknik för att samla in anonym information om användningen av vår webbplats. Till exempel loggar vår webbserver automatiskt vilka sidor på vår webbplats våra besökare tittar på, deras IP-adresser och vilken webbläsare våra besökare använder. Denna teknik identifierar inte dig personligen; den möjliggör helt enkelt bara att vi kan sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av vår webbplats.

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi kan använda teknik för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor våra besökare väljer att titta på. Återigen identifierar tekniken inte dig personligen – den möjliggör bara att vi kan sammanställa statistik gällande användningen av hyperlänkarna.

Cookies

För att samla in de anonyma uppgifter som beskrivs i föregående stycke kan vi använda tillfälliga "cookies" som finns kvar i "cookie"-filen i din webbläsare tills webbläsaren stängs.

Cookies kan inte i sig själva användas för att identifiera användaren; det är en liten bit information som skickas till din webbläsare och sparas på din dators hårddisk. Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service.

Vi använder även din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator på ett nätverk, eller i detta fall på internet. Din IP-adress används också till att samla in bred demografisk information.

Vi kan även göra IP-sökningar för att avgöra vilken domän du kommer ifrån (t.ex. aol.com, dittföretag.com), för att mer exakt mäta våra användares demografi.

Om du registrerar dig hos oss eller om du fortsätter att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder följande cookies:

Cookie

Syfte

Ytterligare information

Cookiens varaktighet

_utma

En Google Analytics cookie som hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats, så att vi kan göra den mer användbar.

Spårar antalet gånger en besökare har varit inne på webbplatsen.

Två år

_utmb

En Google Analytics cookie som hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats, så att vi kan göra den mer användbar.

Spårar ungefär hur länge en besökare stannar på webbplatsen.

30 minuter

_utmc

En Google Analytics cookie som hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats, så att vi kan göra den mer användbar.

Spårar ungefär hur länge en besökare stannar på webbplatsen.

Upphör när du stänger webbläsaren.

_utmz

En Google Analytics cookie som hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats, så att vi kan göra den mer användbar.

Spårar hur besökaren kom till webbplatsen, till exempel vilken sökmotor som användes.

Sex månader

Cookies skadar inte din dator. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Detta gör det möjligt för dig att bestämma om du accepterar den eller inte. Om du blockerar alla cookies kan det dock resultera i att du inte kan få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.  Om du inte har gjort en webbläsarinställning som blockerar cookies kommer vårt system att utfärda cookies så snart du besöker vår webbplats.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi delar, säljer eller distribuerar inte din personuppgifter till icke-närstående tredje part, annat än vad som föreskrivs i denna sekretesspolicy och under dessa begränsade omständigheter.

För att kunna ge dig den information, tjänst eller lösning du har efterfrågat, kan personuppgifter ibland överföras eller delas med andra företag inom vår företagsgrupp eller tredje part som verkar för oss, för vidare bearbetning i enlighet med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för ändamål du därefter har samtyckt till. Till exempel behöver tredje part ibland få tillgång till dina personuppgifter för att kunna stödja vår informationsteknik eller hantera utskick för vår räkning.
Vi kommer att spara dina kontaktuppgifter i vår databas och kan, emellanåt, mejla eller skicka dig information för att göra dig medveten om våra andra liknande produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Om du inte vill ta emot e-post eller brev från oss för dessa ändamål, vänligen meddela oss detta genom att följa proceduren för "avregistrering" som beskrivs här ovan.
Där du har samtyckt till det kan vi även dela dina personuppgifter med andra företag i vår företagsgrupp eller lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kan kontakta dig gällande deras produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
Vi kan dela, överföra eller lämna ut informationen i våra databaser och serverloggar för att uppfylla rättsliga krav, till rättsväsendet, interagera med databaser för bedrägeribekämpning, för att skydda dina vitala intressen, för att skydda säkerheten och integriteten i våra databaser eller på denna webbplats, för att vidta försiktighetsåtgärder mot juridiskt ansvar eller i händelse av egen försäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelser.

När så är lämpligt, innan personuppgifter lämnas ut till tredje part, kräver vi kontraktsmässigt att den tredje parten vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda data och följa lagen.

Dataåtkomst och korrigeringar

Vid mottagandet av din skriftliga begäran om detta samt tillräcklig information för att tillåta oss att identifiera dina personuppgifter, kan vi lämna ut de personuppgifter vi sparat om dig, vilket vi kan komma att ta ut en liten avgift för. Vi kommer även att korrigera, ändra eller radera personlig information som är felaktig och meddela mottagande tredje part om dessa nödvändiga förändringar. Du kan uppdatera all information du givit oss genom att kontakta oss på nedanstående adresser.

Begäran att radera personuppgifter är föremål för samtliga tillämpliga juridiska och etiska rapporterings- eller dokumentbevarande skyldigheter som vi blivit ålagda.

Länkar till andra hemsidor

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till hemsidor som inte drivs av oss. Hyperlänkarna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och hänvisning och innebär inte något godkännande av verksamheten på dessa tredje parts hemsidor eller någon förbindelse med deras operatörer. Vi kontrollerar inte dessa hemsidor och är inte ansvariga för deras informations- eller integritetspolicy. Vi uppmanar dig att granska de sekretesspolicys som finns på de hemsidor du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

Överföring av data utomlands

Om du besöker en webbplats i ett annat land än det som våra servrar är placerade i (för närvarande Storbritannien) kommer kommunikationen att resultera i att information nödvändigtvis behöver överföras över internationella gränser.

Genom att besöka denna webbplats och kommunicera elektroniskt med oss, samtycker du till att dina uppgifter behandlas och överförs i enlighet med denna sekretesspolicy.

Gällande lag

Denna sekretesspolicy utgör en del av vår webbplats användarvillkor.

Feedback

Vi tar gärna emot synpunkter på denna sekretesspolicy. Om du har några frågor gällande den eller någon av våra tjänster kan du kontakta oss genom att mejla info.dk@dechra.com.

keyboard_arrow_up