SPECIFIC OCH HÅLLBARHET

den 30 april 2021

Att producera hållbara produkter är något vi brinner för på SPECIFIC. En viktig del i detta är att vi använder 100 % vildfångad hållbarhetscertifierad fisk i de flesta av våra produkter.

HÅLLBARHET I JORDBRUK OCH FISKE

Livsmedels- och foderproduktion påverkar utsläppen av växthusgaser i atmosfären, vilka främst kommer från:

  • Metan från enterisk fermentation (främst idisslare)
  • Kväveoxid från foderproduktion
  • Utsläpp från gödselhantering
  • Förändringar i organiskt kol i marken och utsläpp av CO2 till följd av detta
  • Fossila drivmedel och användning av elektricitet.

Globalt jordbruk föder över 7 miljarder människor, samtidigt är jordbrukets påverkan på miljön stor. Livsmedel och foder står för över en fjärdedel av de globala växthusgaserna och hälften av världens beboliga areal används till jordbruk. 70 % av jordens sötvattendepåer används i jordbruket och samtidigt är 78 % av global övergödning av hav och sötvattendrag (föroreningar av vattenvägar genom näringsrika föroreningar) orsakade av jordbruk.

HÅLLBARHET HOS OLIKA RÅVAROR

Proteinkällor i foder har olika stor miljöpåverkan och skillnaden i koldioxidavtryck är enorm. Lamm och nöt kan avge 100 gånger mer CO2 än fisk och vegetabilier.

 

  • De flesta marina och vegetabiliska råvarorna samt fjäderfä, har alla låga koldioxidavtryck
  • Fläskråvara har lägre avtryck än råvara från lamm/nöt
  • Råvara från lamm/nöt har störst miljöpåverkan, men varierar beroende på uppfödningsmetod och foder

 

CO2 - AVTRYCK I MARINA RÅVAROR

I SPECIFIC används de mest hållbara marina råvarorna, vilka har lika lågt koldioxidavtryck som baljväxter (<1 kg CO2 ekvivalenter (CO2-eq)/kg livsmedel). De sämsta marina råvarorna kan dock ha lika höga utsläpp som lamm/nöt. Skillnaderna beror främst på fiskemetoden. Ringnotsfiskad makrill från nordvästra Atlanten, Östersjösill och spanska musslor producerar endast 1 kg CO2-eq/kg livsmedel, medan bottentrålad makrill avger 6 kg CO2-eq/kg4 och norsk trålad hummer hela 86 kg CO2-eq/kg.

 

 

Back

keyboard_arrow_up