Uppdatering om vårt hållbarhetsarbete

den 26 februari 2019

Att uppnå hållbar produktion är ingen slutdestination - det är en resa

Att uppnå en hållbar verksamhet är en ständigt pågående resa, mer än en slutdestination. Det finns heller ingen enskild åtgärd man kan vidta för att nå sina hållbarhetsmål, däremot kan man hela tiden göra små förbättringar för att göra i verksamheten mer hållbar.  Dechra har en rad projekt, stora och små, som vart och ett tar oss mot en mer hållbar verksamhet. 

Varje projekt består av en projektgrupp som arbetar mot tydliga och mätbara mål och med detaljerade tidsplaner. Framstegen rapporteras regelbundet till ledningen. 
Några av förbättringarna vi har arbetat med de senaste 12 månaderna är:

• Hållbara förpackningar. 
• Hållbara recept och ingredienser. 
• Hållbara processer på våra lager och i distributionen.
• Hållbar tillverkning i våra fabriker. 

Våra förpackningar

Under 2018 förbättrade vi förpackningarna för våra kattfoder. Genom att minska höjden på påsen, göra platt botten och använda tunnare plast minskade vi plastanvändningen med 3 000 kg. Under 2019 kommer vi att göra samma förändringar för våra hundfoder, vilket beräknas kunna spara ytterliare 18 000 kg plast. Alla våra pappkartonger är nu FSC-certifierade. 

Att minska mängden förpackningsmaterial är en början, men vad vi verkligen skulle vilja ha är fullt återvinningsbara eller ännu hellre, biologiskt nedbrytbara förpackningar. 

Recept och ingredienser

All krill och fiskolja som används i SPECIFICs torrfoder är certifierad av antingen Marine Stewardship Council (MSC) eller IFFO RS Standard. Allt fiskmjöl som används i våra torrfoder till katt är ceritfierat av IFFO RS Standard och under 2019 kommer även 100 % av fiskmjölet i torrfodren till hund att komma från ackrediterade källor. Vi siktar mot att alla våra fiskråvaror ska komma från certifierade och hållbara källor under 2019.  

Det finns några nya spännande råvaror med hållbart ursprung som vi har börjat arbeta med. Ett exempel är algmjöl, som används i vårt nya kattfoder med färsk sardin. Alger är en god källa till omega-3-fettsyror och anledningen till att fisk, som äter alger, har ett högt innehåll av omega-3. 

Alger som ingrediens i foder har en rad fördelar. Produktionen av algmjöl sker på land, och har därmed ingen inverkan på havsmiljön. Processerna är väl kontrollerade och tar liten landyta i anspråk, produktionen kräver inte användning av värdefullt dricksvatten eller jordbruksmark, och att använda alger som ingrediens hjälper till att bevara fiskbeståndet. 

Förutom att försäkra oss om varifrån våra ingredienser kommer, så är vi även intresserade av hur de produceras. Sardinen som används i vårt nya kattfoder är fiskad av MSC-certifierade fiskerier, som använder ett ringnätsystem med låg påverkan på havsmiljön. Vid trålning släpas näten genom vattnet vilket kan påverka havsbottnen, med ringnät omringas istället ett fiskstim med en djup nätgardin, som släpps ned vertikalt i vattnet för att sedan dras in.  

Fiske med ringnät har en rad fördelar: 

  • Minskad bifångst - Om fel fiskart hamnar i nätet kan hela fångsten släppas ut, oskadd, innan den dras upp. 
  • Mindre påverkan på havsbädden, då nätet inte kommer i kontakt med bottnen. 
  • Lägre bränsleförbrukning, eftersom ett ringnät inte släpas genom vattnet, och fiskebåtarna som används är små fartyg som endast används för kustnära fiske. 

Tillverkare

Våra djurfoder produceras av några olika tillverkare, men som står under vår kontroll. 

De flesta våtfoder tillverkas i Danmark, det ekologiska våtfoder produceras i Österrike och våra nya våtfoder med bitar i sås i Frankrike. Dessa produktionsenheter siktar på att inte ha något avfall för deponi, minskat CO2 -utsläpp, energianvändning och vattenförbrukning, samt har satt upp mål  som säkerställer ett effektivt utnyttjande av sina resurser. 

De flesta av våra torrfoder tillverkas i Belgien. Denna enhet har arbetat aktivt för att minska sin sitt ekologiska fotavtryck på årlig basis. De producerar sin egen el via solpaneler, med ett årligt utbyte om 65 000 kWh. Allt avfall sorteras och hanteras separat, och mer än 95 % av det återvinns via kända och pålitliga partners.  

Några av våra nya kattdieter tillverkas vid en enhet i Storbritannien, där 68 % av elen som förbrukas kommer från en biogasanläggning, som använder avfall från foderfabriken och den närliggande bondgården. Ytterligare 
3 % av elen kommer från solpaneler. 

Lager och distribution

Vårt lager- och distributionscentrum i Uldum, Danmark, är en internationell enhet som hanterar 45 000 leveranser till kunder över hela världen och tar emot samt förvarar 1 300 fulla lastbilslaster varje år. Största utsläppskällorna är transporterna tillsammans med lagrets energiförbrukning (el och uppvärmning).  


Transporter
Nyckeln till hantering och förbättring av våra transporter är mätbarhet, utan mätbarhet är det svårt att göra förbättringar. Vi arbetar därför med ett litet antal utvalda transportfirmor, som varje månad kan ge oss information om vilket koldioxidavtryck våra transporter orsakar i miljön.  
Under 2017 minskade vi CO2-utsläppet per kilo fraktat gods med 27 %. Det uppnåddes genom nya förpackningar, förbättrad lastplanering, effektivare lastpallar och dubbelstapling av pallarna, samt färre mellanlagringsplatser på väg ut till kund, sammantaget minska dessa åtgärder antalet transporter. 

Energianvändning
I vårt lager och distributionscenter i Danmark, är det viktigt med uppvärmning under vintermånaderna då temperaturen till och från faller under minusstreket. Uppvärmning är nödvändig både för att skydda produkterna och för att ge våra medarbetare på lagret en bra arbetsmiljö. För att öka effektiviteten har vi även ett pågående projekt som undersöker ett system som ger en jämnare värmedistribution, vilket både skulle spara energi samt minska koldioxidutsläppet. 
I januari 2017 installerade vi LED-belysning både i lagret och på våra kontor. Energibesparingen förväntas bli 112 000 kwh, samtidigt som ljusvolymen ökade med 15 % på vissa ställen. Bytet till LED-belysning har även förbättrat möjligheten till ockuär identifiering av lastpallar på hyllorna och känslan av dagsljus har ökat i hela lagret. 

För att uppnå en hållbar verksamhet är det viktigt att se till alla detaljer - både stora och små. Vi har till exempel genomfört förändringar så att trasiga lastpallar, som tidigare slängdes, nu säljs vidare så att träet kan återanvändas.

Välgörande ändamål 

2017 blev SPECIFIC officiell sponsor för The Ocean Cleanup, som designar och utvecklar avancerade tekniker för att samla upp plast i haven. Projektets mål är att genomföra tidernas största upprensning i miljön genom en storskalig, effektiv och miljövänlig uppsamling av plastföroreningar från de marina ekosystemen i våra hav. Under 2018 placerade de ut sitt första kompletta system i Stilla havet vid en av de stora ansamlingarna av plast, “the Great Pacific Garbage Patch”, med målsättnigen att minska områdets storlek med 50 % på bara 5 år. 

SPECIFIC arbetar även med en rad projekt tillsammans med “The 
Marine Conservation Society”
, bland annat ett som undersöker graden av marina föroreningar. 

Back

keyboard_arrow_up