VÅRA EKOLOGISKA INGREDIENSER

den 23 april 2021

Ekologiskt uppfödda djur lever i en miljö som ger både utrymme och möjlighet för djuren att tillfredsställa sina naturliga behov. Här uppfylls inte enbart djurens grundläggande behov utan de ska även ha möjlighet att utvecklas och bli friska och starka.

Den ekologiska kycklingen i våra produkter produceras på ett antal certifierade
gårdar i regionerna Baden- Württemberg och Bayern i Tyskland. Alla gårdarna ligger nära fabriken för att minska transporterna av råvaran.

Höns är sociala fåglar som lever i mindre flockar med en tydlig hierarki. I naturen tillbringar de dagarna med att leta efter föda, till stor del genom att krafsa och picka i marken. De har också ett behov att sandbada för att hålla fjädrarna i gott skick och hålla parasiter borta. Konventionellt producerade kycklingar lever inomhus utan solljus och på ett utrymme mindre än ett A4 papper, ofta kan de då inte utföra sina naturliga beteenden.

Ekologisk kyckling produceras i en miljö som ger både utrymme och möjlighet att utföra sina naturliga instinkter och beteenden. De hålls i mindre grupper med max
4 900 djur i varje grupp och har både inomhus- och utomhusmiljö. Varje djur har fyra kvadratmeter välstrukturerat grönområde - jämfört med EU-regler för konventionell kycklingproduktion som tillåter 19 fåglar per kvadratmeter. Djuren har även möjlighet att krafsa och picka, att sandbada samt har tillgång till sittpinnar. Allt detta hjälper till att hålla flocken lugn och upprätthåller den naturliga flockhierarkin.

Sjukdomar hos djuren förebyggs genom att producenten har detaljerade hälsoplaner tillsammans med att djuren hålls i en miljö som främjar deras hälsa. Man har inte heller någon rutinmässig och förebyggande användning av antibiotika.

Dessa metoder ger både god djurvälfärd samt friska och robusta djur. 

Det naturliga beteendet för nötkreatur är att ägna mycket tid till att beta. Ekologisk
boskap spenderar minst cirka 200 dagar om året på bete.

På stall har de förhållandevis gott om plats, minst 1 m2 per 100 kg vikt - vilket ger en 800 kg individ 8 m2. Kor ligger naturligt ner i upp till 14 timmar per dygn för att vila klövarna och torka. För att kunna göra det även då de hålls inne ska minst 50 % av ytan i ladugården vara strödd med djup halm eller spån så att de kan ligga bekvämt. Halmen eller spånet blir sedan ett värdefullt gödningsmedel och jordförbättrare. 

Djuren utfodras med 100 % ekologiskt foder, varav minst 60 %
ska vara stråfoder. Betet består av gräs och klöver, odlat utan användning av konstgödsel. Under perioden när de inte enbart kan beta fodras de med ensilage eller hö, samt ekologiskt odlad spannmål. Fodret kommer främst från den egna gården, men kan även köpas in från ekologiska gårdar i närheten.

Ekologiska lantbrukare föder ofta upp sina nötkreatur som di- eller amkobesättningar där de hålls i familjegrupper med kalven som diar sin mamma eller amko i minst 3 månader.

Ekologiska nötköttsbönder lägger mycket tid på att etablera och upprätthålla klöverbaserade betesmarker och vallar. Klöver och baljväxter hjälper till att binda
kväve och ger på så vis näring till jorden, vilket är viktigt när man inte kan använda
konstgödsel. Jordkvaliteten upprätthålls genom naturgödsel och rotation av olika
grödor.

Sjukdomar hos djuren förebyggs genom att producenten har detaljerade hälsoplaner, tillsammans med att djuren hålls i en miljö som främjar deras hälsa. Man har inte heller någon rutinmässig och förebyggande användning av antibiotika.

Dessa metoder ger både god djurvälfärd samt friska och robusta djur. 

Ekologiska grisar har ett helt annat liv än de konventionellt uppfödda grisarna. Grisar vill naturligt böka och gräva upp vegetationen med trynet. De gillar att utforska och är nyfikna och sociala. För att de ska kunna utföra dessa naturliga
beteenden behöver de stora ytor utomhus.

Ekologiska grisar hålls i familjegrupper, främst utomhus, vilket gör att de alltid kan utföra sina naturliga beteenden. De får hållas inomhus om vädret är kallt, men ska då ha en rejäl djupströbädd med halm och tillgång till en rasthage utomhus.

Ekologiska grisar utfodras med 100 % ekologiskt foder, främst spannmål producerad på den egna gården.

Sjukdomar hos djuren förebyggs genom att producenten har detaljerade hälsoplaner, men också genom att erbjuda utrymme som främjar hälsan, genom att byta marker där grisarna hålls, genom att hålla bädden ren och genom att välja raser med naturligt hög restistens mot sjukdomar. Man har inte heller någon rutinmässig och förebyggande användning av antibiotika.

Dessa metoder ger både god djurvälfärd samt friska och robusta djur utan användning av konstgödsel och bekämpningsmedel.

Vildfångad fisk, som vi mest använder i SPECIFC foder kan inte certifieras som ekologisk. I våra ekologiska foder med fisk använder vi därför odlad fisk från ekologiskt certifierade fiskodlingar.

Ekologiskt certifierad fisk utfodras med delar av fisk som inte är önskvärda som livsmedel - huvuden, skelettet och bakdelarna. Man använder endast fisk från fiskerier som är certifierade som hållbara. Alla vegetabiliska foderingredienser till
odlad ekologisk fisk måste komma från certifierade ekologiska gårdar.

Ekologiskt odlad fisk föds upp i havsburar och inlandsdammar med betydligt mindre mängd fisk per kubikmeter än vid konventionellt odlad fisk. Den lägre beläggningsgraden minskar stressen på fisken, förbättrar hälsan och skapar mindre miljöpåverkan genom att mängden ouppätet foder och avfall minskar.

Back

keyboard_arrow_up