Krill - en högklassig form av omega-3

Vi letar ständigt efter sätt att förbättra näringsinnehållet i våra foder för att främja friska hundar. För att förbättra näringsinnehållet i SPECIFIC-sortimentet har vi valt att använda krill i flera av våra foder. Det är en hållbart poducerad foderråvara, rik på lättupptagliga omega-3-fettsyror och högvärdigt protein.

Varför använder vi krill?

 • Omega-3 från krill tas upp effektivare i kroppen 
 • Krill innehåller astaxanhin 
 • Krill innehåller kolin
 • Krill innehåller högvärdigt marint protein

Vad är Krill?

 • Krill är små räkliknande kräftdjur som är ungefär 5 cm långa.
 • Biomassan av krill är enorm och uppskattas till cirka 500 miljoner ton, dubbelt så stor som den mänskliga biomassan.
 • Krill lever av fytoplankton eller alger som ligger längst ner i näringskedjan och i sin tur äts krill av fisk, fåglar, pingviner och valar.
 • Antarktisk krill leker mellan januari och mars och honliga krill lägger upp till 10 000 ägg åt gången, ibland flera gånger per säsong.
 • Det finns 85 kända arter av krill. Den krill som används i SPECIFIC heter Euphausia Superba krill. Det är den vanligaste arten och den lever främst i de södra haven runt Antarktis där det även finns en mycket begränsad mängd föroreningar i vattnet.

Fördelen med omega-3-fettsyror bundna till fosfolipider

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan förekommer antingen bundna till triglycerider, vilket är det vanligaste och förekommer t ex i fiskolja, eller till fosfolipider som är fallet i krill.

Eftersom fosfolipider är byggstenarna i alla cellmembran kan omega-3 som är bundet till fosfolipider mer effektivt integreras i kroppens celler, vävnader och organ.

 
 
Omega-3 bundna till fosfolipider är vattenlösliga, vilket gör dem skonsamma mot djurets mage och lätta att absorbera för kroppen. 

Krill innehåller astaxantin 

Astaxantin är ett kraftfullt och naturligt förekommande karotenoidpigment som visat sig vara en av de effektivaste antioxidanterna i naturen, mer än 10 gånger så effektiv som andra karotenoider som betakaroten och lutein, och mer än 100 gånger så effektiv som E-vitamin (α-tocoferol).

Krill innehåller kolin

 • Kolin är en metabolit som är nödvändig för att bygga och upprätthålla cellstrukturen. Den spelar en viktig roll för hjärtat, levern, hjärnan och metabolismen hos hundar.
 • Kolin hjälper levern att metabolisera kolesterol och transporterar triglycerider ut ur levern.
 • Kolin ökar hjärnans förmåga att växa och fungera genom att säkerställa strukturell och funktionell integritet hos membran och reglerar neurotransmission.
 • Kolin främjar och reglerar ämnesomsättningen, samtidigt som det skickar meddelanden från hjärnan till musklerna för förbättrad rörelse och uthållighet.

Krill och hållbarhet

Krillen som vi använder i SPECIFIC är skördad av Aker BioMarine – ett fiskeri som ligger i framkant när det gäller hållbart och ansvarsfullt fiske.

År 2010 fick Aker BioMarine krill utmärkelsen Marine Stewardship Council (MSC) certifiering. 

År 2018 fick Aker BioMarine för fjärde året i rad betyget “A” satt av Sustainable Fisheries Partnership (SFP) för att ha hållit biomassan av krill i mycket gott skick.


 

Krillfisket i Antarktis hanteras och regleras av the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) och ger enbart tillstånd för hållbar skörd som inte gör någon skada på andra ekosystem. 

Begränsad fångst

I de flesta typer av fiske är fångsten begränsad till 10 % av beståndet. I krillfisket fastställs gränsen till endast 1 % av beståndet och den faktiska fångsten är endast 0,3 % av den totala biomassan. Denna låga fångst, i kombination med den snabba livscykeln för krill, gör att fiskbestånden mer än väl kan fylla på sig själva.

Begränsat område

Krillfiske i vattnen i de södra haven sker främst i fiskeområde 48 i Antarktis. År 2018 infördes en frivillig zon utan fiske runt pingvinkolonier.

Eco Harvesting

Vår krill fångas med Eco-Harvesting-teknik - ett patenterat system som använder ett trålsystem för medeldjupt fiske. Systemet skyddas av ett fint nät, vilket förhindrar alla organismer som är större än krill att tränga in.
I stället för att föra ombord fångsten genom att ta ombord nätet så bärgas krillen genom en kontinuerlig vattenström som gör att den förs direkt in i fartyget.
Genom att använda denna metod för bärgning av fångsten minskar risken för bifångst till nära noll.

keyboard_arrow_up