Bör jag ge min kastrerade kattunge ett specialanpassat foder?

Vid 6 till 10 månaders ålder mognar kattungen och blir sexuellt aktiv. Då väljer många djurägare att låta kastrera den.

Efter kastrationen behöver kattungen ett annat foder.

Kattungen växer fortfarande, även om den är kastrerad, så den behöver rikligt med näringsämnen MEN färre kalorier, eftersom kastreringen minskar ämnesomsättningen med upp till 30 %. 

Kastrering kan även ge något ökad risk för urinstensbildning.

Foder till kastrerade kattungar bör ha:

  1. Tillräckligt med näringsämnen för att möta den växande kattungens behov.
  2. Minskat kaloriinnehåll, för att upprätthålla en sund kroppsvikt.
  3. Kontrollerat innehåll av mineraler (salt) för att upprätthålla hälsosamma urinvägar och hjälpa till att förebygga urinstensbildning.

När din kastrerade kattunge blivit fullvuxen

Beroende på ras kommer din katt att vara vuxen vid 8 till 12 månaders ålder. Från den åldern kan du ge den SPECIFIC™ Adult eller SPECIFIC™ Organic kattfoder.

Här kan du ladda ner en folder om utfodring av kattungar och ungkatter Näringsriktig kost för en frisk och välmående kattunge och ungkatt.

SPECIFICTM-dieterna finns bara hos utvalda veterinärer
(som verkligen älskar katter)

Hitta en veterinär

ELLER