Ge din hund ett ekologiskt foder

I våra ekologiska foder använder vi ingredienser som odlats utan användning av bekämpningsmedel eller kemiska gödningsmedel. De ekologiska boskapen föds upp utan profylaktisk användning av antibiotika, och djurens välbefinnande är kärnan i systemet, vilket ger ett naturligt liv för djuren.

Våra ekologiska foder är designade och tillverkade av näringsexperter som vet vad ditt djur behöver och som du kan förväntar dig av ett märke av veterinärfoder, men tillverkade av ekologiska ingredienser

Vad betyder ekologiskt egentligen?

  • Ekologiska bönder odlar jorden genom att näring tillförs jorden med naturgödsel eller kompost och genom att rotera med grödor som tillför jorden näring, bland annat baljväxter. Ingen användning av konstgödsel är tillåten. 
  • På ekologiska lantbruk hanterar man växtsjukdomar och skadedjur utan bekämpningsmedel.
    Genom att skapa näringsrika jordar får man friska och sjukdomsresistenta grödor och utformning av miljön uppmuntrar vilda djur kontrollera skadedjur och sjukdomar.
  • Sjukdom hos djuren hanteras utan rutinmässig och profylaktisk användning av läkemedel och antibiotika. Istället används naturliga metoder som att flytta djur till nya betesmarker och hålla mindre
    besättningar under hälsosammare förhållanden.
  • Ekologisk boskap föds upp i en miljö som stöder djurvälfärden. Djuren har större utrymme och stallar utformade för att gynna deras naturliga beteenden och de utfodras främst med ekologiskt foder. Det ger friska och starka djur.

Ekologisk kyckling

Ekologisk kyckling produceras i en miljö som ger både utrymme och möjlighet att utföra sina naturliga instinkter och beteenden. De hålls i mindre grupper med max 4 900 djur i varje grupp och har både inomhus- och utomhusmiljö. Varje djur har fyra kvadratmeter välstrukturerat grönområde.

Ekologisk nötkreatur

Det naturliga beteendet för nötkreatur är att ägna mycket tid till att beta. Ekologisk boskap spenderar minst cirka 200 dagar om året på bete. På stall har de förhållandevis gott om plats, minst 1 m2 per 100 kg vikt - vilket ger en 800 kg individ 8 m2. 50 % av ytan i ladugården vara strödd med djup halm eller spån så att de kan ligga bekvämt.   Djuren utfodras med 100 % ekologiskt foder, varav minst 60 %
ska vara stråfoder. Betet består av gräs och klöver, odlat utan användning av konstgödsel. Under perioden när de inte enbart kan beta fodras de med ensilage eller hö, samt ekologiskt odlad spannmål. Fodret kommer främst från den
egna gården, men kan även köpas in från ekologiska gårdar i närheten.  Ekologiska lantbrukare föder ofta upp sina
nötkreatur som di- eller amkobesättningar där de hålls i familjegrupper med kalven som diar sin mamma eller amko i minst 3 månader.

Ekologiska grisar

Ekologiska grisar har ett helt annat liv än de konventionellt uppfödda grisarna. Grisar vill naturligt böka och gräva upp vegetationen med trynet. De gillar att
utforska och är nyfikna och sociala. För att de ska kunna utföra dessa naturliga beteenden behöver de stora ytor utomhus. Ekologiska grisar utfodras med 100 % ekologiskt foder, främst spannmål producerad på den egna gården.

Ekologisk fisk

Vildfångad fisk, som vi mest använder i SPECIFC foder kan inte certifieras som ekologisk. I våra ekologiska foder
med fisk använder vi därför odlad fisk från ekologiskt certifierade fiskodlingar.
Ekologiskt certifierad fisk utfodras med delar av fisk som inte är önskvärda som livsmedel - huvuden, skelettet och
bakdelarna. Man använder endast fisk från fiskerier som är certifierade som hållbara. Alla vegetabiliska foderingredienser till odlad ekologisk fisk måste komma från certifierade ekologiska gårdar. Ekologiskt odlad fisk föds upp i havsburar och inlandsdammar med betydligt
mindre mängd fisk per kubikmeter än vid konventionellt odlad fisk. Den lägre beläggningsgraden minskar stressen på fisken, förbättrar hälsan och skapar mindre miljöpåverkan genom att mängden ouppätet foder och avfall minskar. 

Återvinningsbara förpackningar

Våra ekologiska foder är också förpackade i återvinningsbara förpackningar. 

Det här är bara början och senast 2023 kommer alla SPECIFIC foder att förpackas i dessa påsar.

Nästan alla förpackningar till torrfoder är tillverkade av lager av olika typer av plast - dessa skyddar fodret väl, MEN kan inte återvinnas.


Våra nya certifierade återvinningsbara påsar, är tillverkade av lager av en enda typ av plast, med en gasbarriär mellen lagren. Påsen skyddar fodret lika bra som konventionella påsar.ng

Våra ekologiska hundfoder

  • Våtfoder med ekologisk nötråvara och fisk
  • Godbitar med minst 80 % färsk ekologisk kyckling, nöt- och fläskråvara.

SPECIFICTM foder är enbart tillgängligt hos veterinärkliniker (som verkligen älskar hundar)

Hitta en veterinär

ELLER