Hur kan foder hjälpa vid hjärt- och njursjukdom?

 

Hjärt-, njur- och leverbesvär

Om din hund har nedsatt funktion i sina organ (njurarna, hjärtat eller levern) betyder det att den är riktigt sjuk. Även om symtomen kommer att variera beroende på vilket organ som sviktar hos din hund, kommer den troligtvis att behöva specialbehandling, antingen medicinsk behandling och/eller en anpassad kost, i resten av sitt liv.

Hundar med njur-, lever eller hjärtsvikt

Funktionen hos de inre organen - njurar, hjärta och lever - påverkar varandra. Om hjärtat inte pumpar så bra kommer mindre blod till njurarna och levern, vilket gör att de inte heller fungerar som de ska. Likaså kan njursjukdom leda till högt blodtryck, vilket ger en ökad belastning och stress på hjärtat. Tecknen på organsvikt hos hunden varierar beroende på vilket organ som är påverkat, men det är viktigt att förstå att alla typer av organsvikt kan vara livshotande.

Njursjukdom hos hund

Det är njurarna som avlägsnar restprodukter och vatten ur kroppen. De reglerar även nivån av salt och kalcium och ser till att behålla användbara ämnen i blodet. De släpper också ut proteinavfall, överflödiga mineraler och vatten i urinen. Med så många viktiga uppgifter är det inte konstigt att njurarna kan börja bli utslitna när hunden blir äldre. Akut njursvikt kan uppkomma om hunden äter något giftigt eller reagerar negativt på vissa läkemedel. Det kan också inträffa om njurarna inte får tillräckligt med blod och syre. Om din hund har njursjukdom kan den oftast ändå få ett långt och bra liv.

Symtom på njursvikt

Tecknen på akut njursvikt är ofta tydliga, till exempel balansrubbningar, kräkningar, nedstämdhet och aptitlöshet. Vid kronisk njursvikt, som vanligen ses hos äldre hundar, är symtomen mindre tydliga. Hunden kan dricka och kissa mer, ha dålig andedräkt (kemisk lukt), ha dålig aptit, minska i vikt och ha blod i urinen.

Vilket foder ska jag ge min hund om den lider av njursvikt?

Kroniskt sjuka njurar kan inte lagas, men rätt foder (som ger minimalt med restprodukter) kan hjälpa till att bromsa försämringen av njurarnas funktion och även lindra symtomen.

Leversjukdom hos hund

Leversjukdom är vanligt förekommande hos hund, speciellt inom vissa raser som west highland terrier och doberman pinscher. Levern är kroppens rengöringssystem, och har till uppgift att avlägsna gifter och restprodukter. Den producerar också galla till matsmältningen. När levern är påverkad byggs mängden gifter och restprodukter upp i kroppen. Dessa påverkar många av kroppens andra organsystem, som hjärnan och hjärtat. 

Symtom på leversvikt

Tecknen på leversvikt är bland annat dålig aptit, viktminskning, kräkning, diarré och uttorkning - symtom som kan förekomma vid många olika sjukdomar - och gulsot (när ögonvitorna och slemhinnorna blir gula). Det kan även hända att hunden kräks blod eller har mörk avföring, då magsår ofta uppstår vid leversjukdom. Buken kan öka i omfång på grund av att vätska ansamlas där. Vissa hundar får även krampanfall.

Vilket foder ska jag ge min hund om den lider av leversjukdom?

Att följa kostanvisningen för din leversjuka hund är en viktig del i behandlingen. En speciellt utformad leverdiet kan hjälpa levern att läka samtidigt som hunden får rätt näring. Bra näring upprätthåller energinivån och hälsan, främjar leverns avläkning och minskar belastningen på organet. OBS! Det finns olika typer av leversjukdomar och vissa kan kräva en annan sorts specialfoder. Din veterinär kommer att ge dig råd om detta.

Hjärtsjukdom hos hund

Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i kroppen, för att transportera syre, näringsämnen och restprodukter. Om din hund har hjärtbesvär pumpas inte blodet runt lika effektivt. Vätska ansamlas därmed i bland annat lungorna, vilket kan göra att hunden hostar, blir andfådd och mindre aktiv, tappar aptiten och går ner i vikt. Även i bukhålan kan det samlas vätska, vilket gör att den svullnar upp.

Symtom på hjärtsvikt

Om din hunds vänstra hjärthalva sviktar kommer den oftast att hosta, på grund av vätskeansamling i lungorna. Lågt blodtryck kan även göra den mer benägen att svimma. Om det är främst höger hjärthalva som drabbas kommer vätska att ansamlas i form av ödem i benen, samt i bröst- och bukhåla.

Vilket foder ska jag ge min hjärtsjuka hund?

Hundens kost är en mycket viktig del av behandlingen vid hjärtsjukdom – och det är här du kan göra verklig skillnad. Rätt hundfoder kan komma att bromsa utvecklingen av hjärtsjukdomen, minska antalet mediciner hunden behöver och förbättra din hunds livskvalitet. Fettsyror från fiskolja (så kallade omega-3-fettsyror) har visats ha positiv effekt på hundar med hjärtsjukdom.

SPECIFICTM foder är enbart tillgängligt hos veterinärkliniker (som verkligen älskar hundar)

Hitta en veterinär

ELLER