Finns det dieter som kan hjälpa hundar med urinvägsbesvär?

 

Urinvägsbesvär hos hund

Har din hund svårt att kissa eller har den blod i urinen? Då kan problemet vara urinsten eller kristaller i urinen. Hundar kan precis som människor bilda olika sorters urin- och njursten.

Vad är urinsten?

Urinen bildas i njurarna, lagras i urinblåsan och lämnar kroppen via urinröret. Den bär med sig vatten, proteinrester och överskott av mineraler. När det finns mer restmaterial än urinen kan lösa upp kan det bildas urinsten. Dessa stenar kan blockera urinvägarna, så att urin och restprodukter stannar i urinblåsan.

Vad är symtomen vid urinsten hos hund?

Symtomen liknar de man ser vid blåskatarr och urinvägsinfektion, som blod i urinen och besvär vid urinering. Större stenar kan blockera blåshalsen och små stenar kan åka med urinen och fastna i urinröret. Då kan inte din hund tömma sin urinblåsa fullt ut. Om det är fullständigt stopp i urinvägarna kommer din hund inte att kunna kissa alls.

 • Din hund kanske behöver kissa oftare än vanligt.
 • När den kissar kan urinstenarna orsaka irritation, smärta eller blockera urinvägarna, vilket gör att hunden kan få svårt att tömma blåsan.
 • Du kanske även märker att hunden slickar sitt könsorgan mer än vanligt.

Om din hund visar något av dessa sjukdomstecken måste du ta den till veterinären så fort som möjligt.

Din veterinär hjälper dig att ställa diagnos och sätta in rätt behandling

Det är viktigt att din veterinär först identifierar vilken typ av urinsten din hund har, eftersom vissa stenar lätt kan lösas upp.

Sen kommer din veterinär att tala om vilken behandlingsstrategi som är lämplig för din hund, baserat på din individuella situation.

Rätt foder kan hjälpa till att lösa upp vissa stenar och göra det mindre sannolikt att hunden bildar nya urinstenar genom att:

TYP AV URINSTEN

HUR FODER KAN HJÄLPA

Struvitsten
Detta är den vanligaste urinstenen hos hund. Som tur är kan dessa stenar oftast lösas upp.

 • Genom att göra urinen surare hjälper dieten till med att lösa upp stenarna.
 • Genom att stimulera hundens törst, ökar fodret urinmängden som hjälper till att spola ut stenarna.
 • Genom ett lägre mineralinnehåll, framför allt magnesium och fosfor, förhindras återbildningen av kristaller.

SPECIFIC STRUVITE MANAGEMENT CCD, är utformat för att hantera struvitstenar.  

Kalciumoxalat- eller cystinstenar
Ungefär tre fjärdedelar av hundarna som diagnostiseras med dessa stenar är hanhundar i åldern 5 till 12 år. Kalciumoxalatstenar kan inte lösas upp, utan måste avlägsnas kirurgiskt. När de tagits bort kan du förebygga att nya stenar bildas genom att ge din hund rätt foder.

 • Ett lägre proteininnehåll i dieten minskar koncentrationen oxalat i urinen.
 • Genom att göra urinen mer basisk förhindrar fodret att kristaller bildas.
 • Tillsatt kaliumcitrat håller kalciumoxalatet i lösning och förhindrar att det bildas fasta kristaller.

SPECIFICTM HEART & KIDNEY SUPPORT CKD & CKW, rekommenderas för hanteringen av kalciumoxalat- och cystinsten.

Uratstenar
En av de vanligaste urinstenarna hos dalmatiner består av uratkristaller. Ofta beror uratstenar på en genetisk avvikelse, men kan även ha andra orsaker som till exempel leversjukdom.

Rätt foder kan förebygga att stenarna kommer tillbaka:

 • Genom ett lägre purininnehåll. Purin är ett förstadie till urat, så ett foder som använder proteinråvaror med lågt purininnehåll hjälper till att minska kristallbildningen.
 • Via ett lägre proteininnehåll.
 • Genom att göra urinen mer basisk förhindrar fodret att kristaller bildas.

SPECIFICTM FOOD ALLERGY MANAGEMENT CDD, rekommenderas för hanteringen av uratsten.

SPECIFICTM foder är enbart tillgängligt hos veterinärkliniker (som verkligen älskar hundar)

Hitta en veterinär

ELLER