Hur kan foder hjälpa din katt vid idiopatisk cystit?

Cystit hos katt är en inflammation i urinblåsan - antingen från infektion eller irritation. Termen idiopatisk cystit betyder helt enkelt cystit utan känd orsak. Cystit är vanligt hos katter, särskilt honkatter, och även om det normalt inte är ett allvarligt tillstånd så  skapar det obehag hos katten och behöver därför behandlas.

Cystit är en kombination av problem med blåsan och urinen som vanligtvis kallas feline lower urinary tract disease (FLUTD), kan även kallas kristalluri eller urolithiasis (urinkristaller eller stenar i urinblåsan).

Vad orsakar cystit hos katt?

De direkta orsakerna till cystit är okända, men stress är ofta associerad med tillståndet. Cystit är vanligare hos honkatter - även om det kan få allvarligare konsekvenser för drabbade hankatter.

Symtom på cystit

Några av symtomen på cystit är mycket lika de som uppvisas av katter som lider av urinsten:

Blod i urinen
Tecken på svårighet att urinera
Urinerar oftare
Överdriven slickning av genitalierna
Upprepade urinvägsinfektioner
Urinering på ovanliga ställen

Hantering av cystit

Stress verkar ha en viktig roll i början av cystiten, så försök identifiera eventuella stresskällor som konflikt med andra katter.

Det andra viktiga stödet du kan ge är att trigga ett ökat vätskeintaget.

Våtfoder är att föredra för katter med cystit eftersom det bidrar till ett ökat vätskeintaget.

Du kan också uppmuntra ökat drickande genom att:

Säkerställa att vatten finns på flera ställen i bostaden.

Byt regelbundet vattnet - katter föredrar färskt vatten.

Se till att vattenskålen står på ett lugnt ställe och inte vid maten.

Ge vatten i keramiska skålar - metall och plast kan påverka smaken.

SPECIFICTM-dieterna finns bara hos utvalda veterinärer
(som verkligen älskar katter)

Hitta en veterinär

ELLER