Hjälp om din katt har njurproblem

Vilken funktion har njurarna?

Njurarnas viktigaste funktion är att rengöra blodet och ta bort oönskade biprodukter. Urin produceras när njurarna tar dessa biprodukter och tillsätter vatten. Njurarna reglerar också vätskemängden i kroppen – om den är för stor ökar urinmängden, om den är för liten blir urinen mer koncentrerad och volymen minskar.

NÄRINGSRIKTIG KOST TILL KATTER MED NJURSJUKDOM

Även kroppens saltbalans (av t.ex. natrium och kalium) regleras i njurarna, genom att större eller mindre mängder går ut med urinen.

Tecken på njursjukdom

Ökad törst är ett av de tidiga tecknen på njursjukdom. När njurarna är inte fungerar som de ska minskar deras förmåga att koncentrera urinen och mer vatten krävs för att avlägsna biprodukter, samt reglera salthalten. En svårighet med katter kan vara att man inte lägger märke till när de dricker, så en ökad törst kan gå obemärkt förbi. Varefter sjukdomen fortskrider kan andra tecken tillkomma, som viktminskning, svaghet, försämrad aptit och dålig andedräkt.

Vad orsakar njursjukdom?

I regel utvecklas njursjukdom långsamt och kroppen har betydligt mer njurvävnad än den behöver, vilket gör att det kan ta lite tid innan sjukdomstecknen blir uppenbara. Den bakomliggande orsaken har därför ofta försvunnit långt innan problemet uppmärksammas. 

Hur kan foder hjälpa vid njursjukdom?

Det finns inget botemedel mot njursjukdom, men rätt kost kan hjälpa till att bromsa förloppet. Om du ger katten ett foder som minskar mängden restprodukter som njurarna behöver rensa bort, så behöver de inte arbeta lika hårt. Njurfoder bör ha ett lägre proteininnehåll och en minskad salthalt jämfört med andra foder. På grund av den låga proteinhalten är det viktigt att de proteiner fodret innehåller har en hög kvalitet, det vill säga att de är proteiner med ett högt biologiskt värde.

SPECIFICTM-dieterna finns bara hos utvalda veterinärer
(som verkligen älskar katter)

Hitta en veterinär

ELLER