Hur kan foder hjälpa din katt vid urinsten?

Vad är urinsten?

Urinen produceras i njurarna, lagras i urinblåsan och lämnar kroppen via urinröret. Urinen innehåller vatten, proteinrester och överskott av mineraler. 

När det finns mer restmaterial än urinen kan lösa upp kan det bildas urinsten. Dessa stenar kan blockera urinvägarna, så att urin och restprodukter stannar i urinblåsan. Det ökade trycket i urinblåsan orsakar smärta och de kvarhållna restprodukterna kan skada kroppen allvarligt. När detta sker krävs veterinärvård.

NÄRINGSRIKTIG KOST SOM FRÄMJAR SUNDA URINVÄGAR HOS DIN KATT

Hur påverkar dieten?

Att ge rätt foder kan hjälpa djuret på 3 sätt:

  1. Ger minskad mängd mineral- och proteinrester som behöver utsöndras med urinen, vilket ger mindre mängd byggstenar till kristaller.
  2. Ändra surhetsgraden i urinen, vilket hjälper till att lösa upp struvitsten och förebygger att andra stenar återbildas.
  3. Genom att stimulera djuret att dricka, ökar urinmängden, vilket hjälper till att spola ut restprodukter ur kroppen.

Olika typer av urinsten kräver dock olika näringsmässiga strategier, så det är viktigt att diskutera med veterinären först för att kunna göra rätt val.

TYP AV URINSTEN HUR FODER KAN HJÄLPA VAL AV SPECIFIC-FODER

Struvitsten
Den vanligaste typen av urinsten. Struvitsten bildas om det finns för mycket magnesium och fosfor i urinen och om urinen inte är tillräckligt sur. Rätt sorts foder lösa upp den här typen av urinsten.

Genom att surgöra urinen hjälper fodret till att lösa upp stenarna.
Fodret stimulerar även djuret att dricka mer, vilket ökar urinmängden och chansen att stenarna spolas ut. Ett lägre mineralinnehåll, framför allt magnesium och fosfor, förhindrar att kristaller återbildas.

SPECIFIC™ FSW Struvite Dissolution våtfoder och FCD Crystal Management torrfoder: Våtfoder och torrfoder, som hjälper till att lösa upp struvitsten hos katt.

 

När stenarna sedan har lösts upp finns SPECIFIC™ FCD/FCW/FCW-P/FCD-L Crystal Management: Torrfoder, våtfoder eller bitar i sås, som hjälper till att förhindra återfall och är lämpligt för långtidsanvändning. För katter som har en tendens att gå upp i vikt finns en light-version: SPECIFIC™ FCD-L.

Kalciumoxalatsten
Dessa stenar kan inte lösas upp utan måste opereras bort, men därefter kan rätt diet förebygga att nya stenar bildas. De uppstår när det är för mycket kalcium och oxalat i urinen.

Genom ett foder med lägre proteininnehåll minskar koncentrationen av oxalat i urinen.
Fodret gör urinen mer basisk, vilket förhindrar att kristaller bildas i urinblåsan.

Tillsatt kaliumcitrat håller kalciumoxalatet i lösning och förhindrar att det bildas fasta kristaller.

SPECIFIC™ FKD/FKW Kidney Support : Välj mellan torrfoder och våtfoder, som hjälper till att förebygga återbildandet av kalciumoxalatsten.  Dessa dieter har ett måttligt natriuminnehåll, vilket gör dem lämpliga för långtidsbruk. 

Uratsten
Urinsten som består av ammoniumurat.

Purin är ett förstadie till urat, ett foder som innehåller proteinråvaror med lågt purininnehåll minskar därför kristallbildningen.

En diet med lågt proteininnehåll ger en minskad mängd ammonium i urinen, vilket även det minskar risken för kristallbildning.

SPECIFIC™ FKD & FKW Kidney Support: Välj mellan torrfoder och våtfoder, som hjälper till att förebygga återbildandet av kalciumoxalat och de mer ovanliga urat- och cystinstenarna.

Cystinsten
Denna urinstenstyp orsakas av ett överskott av aminosyran cystin (en sorts byggsten i protein).

Ett foder med ett lägre proteininnehåll, ger en mindre mängd cystin. och genom att göra urinen mer basisk förhindrar fodret att nya kristaller bildas.

 

Hjälp vid idiopatisk cystit

Idiopatisk cystit är ett vanligt problem hos katt. Det är en sjukdom i nedre urinvägarna utan uppenbar orsak (som bakterier eller urinsten).

Det bästa för katter med denna sjukdom är att äta våtfoder, vilket ökar deras vätskeintag.

Bra alternativ är då SPECIFIC™ FCW/FCW-P Crystal Management eller FXW/FXW-P Adult.

SPECIFICTM-dieterna finns bara hos utvalda veterinärer
(som verkligen älskar katter)

Hitta en veterinär

ELLER