Din katt har diabetes

Skriven av Francis Pastoor

Teknisk chef på Dechra (företaget bakom SPECIFICTM)
, juni 2017

Vad är diabetes?

Kroppens celler får energi via glukos, en sockerart som kommer från nedbrytningen av kolhydrater.

Celle rna tar upp glukosen från blodet med hjälp av hormonet insulin. Vid diabetes saknas tillräcklig mängd insulin eller så fungerar inte insulinet som det ska. Det innebär att cellerna inte kan ta in tillräckligt med glukos för sin energiomsättning. Istället ansamlas glukosen i blodet och skadar organen. Det går inte att bota diabetes, men det finns behandling. En katt med diabetes kan därmed leva ett välmående liv många år efter diagnosen.

Hur hanterar man diabetes?

Diabetes hos katt kan hanteras via en kombination av insulinbehandling och rätt kost. Målet är att kontro

llera kattens blodsockernivå, och ett foder med ett lågt "glykemiskt index" kan hjälpa

 till med det.

Vad är glykemiskt index?

Glykemiskt index (GI) är ett mått på hur snabbt glukos släpps ut i blodet efter måltiden. Ett foder med ett lägre GI-värde frisätter glukos långsammare än ett foder med ett högre värde.

Foder för katter med diabetes

SPECIFIC™ har ett antal produkter för att hantera diabetes hos katt:

  • SPECIFIC™ Endocrine Support  FEW-DM har mycket låga kolhydratnivåer och högt innehåll av protein vilket stödjer god kontroll av blodsockret.
  • SPECIFIC™ Endocrine Support FED-DM har ett reducerat innehåll av kolhydrater, och dessa kommer från källor med lågt glykemiskt index, kombinerat med ökade fibernivåer verkar detta stödjande för kontrollen av blodsockernivåerna.
  • Båda varianterna av SPECIFIC™ Endocrine Support innehåller höga nivåer omega-3-fettsyror från marina källor och betaglukaner som stödjer kroppens naturliga antiinflammatoriska processer och kan förbättra insulinkänsligheten. Höga nivåer av näringsämnen såsom zink, selen och A-vitamin stödjer immunförsvaret, högt innehåll av antioxidanter, som A- och E-vitamin samt fruktextrakt, hjälper till att rensa bort skadliga fria radikaler.
  • Alternativa foder till katter med diabetes är SPECIFIC™ Adult FXW och Organic Chicken och Organic Beef F-BIO-W, våtfoderpatéer för vuxna katter, med måttligt hög proteinnivå och ett lågt kolhydratinnehåll, vilket stödjer kontrollen av blodsockret.

SPECIFICTM-dieterna finns bara hos utvalda veterinärer
(som verkligen älskar katter)

Hitta en veterinär

ELLER